aanvraag evenement

Je evenement al dan niet melden of aanvragen

Lummen is een bruisende gemeente. Er vinden dan ook heel wat evenementen plaats: eetdagen, barbecues, buurtfeesten, fuiven, bals, informatiemomenten, familiebijeenkomsten … En misschien wil je hiervoor wel wegwijzers plaatsen, of reclameborden? Misschien heb je wel materialen nodig, of een politiereglement?

Sommige evenementen zijn onderworpen aan een meldingsplicht, sommige zelfs aan een vergunningsplicht. Om uit te maken of jouw evenement gemeld of aangevraagd moet worden, kan je gebruik maken van de vragen op deze aanstiplijst. Indien het antwoord overal ‘neen’ is, moet je evenement niet gemeld noch aangevraagd worden.

Hoe, wanneer en waar je evenement melden of aanvragen

Indien je evenement wel gemeld of aangevraagd moet worden, dan doe je dit via de invulformulieren die je hieronder vindt. Zo vergeten wij niets te vragen en jullie niets te melden. Om misverstanden te vermijden, vragen wij je het evenement en de gewenste materialen gelijktijdig aan te vragen.

aanvraag / melding evenement
aanvraag gemeentelijke materialen

De aanvragen moeten daarenboven tijdig ingediend worden. Dit wil zeggen minstens zes weken op voorhand. Deze termijn is absoluut noodzakelijk voor het verzamelen van de nodige adviezen en wettelijke vergunningen en eventueel voor het wijzigen van de verkeerssituatie en de dienstregeling van de politie.

Met al je vragen en je aanvragen kan je terecht aan onze UiTbalie. Hieronder vind je alvast heel wat richtlijnen en nuttige inlichtingen. Wij wensen je veel succes met je evenement!

Nieuwe richtlijnen betreffende geluid vanaf 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
Het college van burgemeester en schepenen kan daarenboven geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen.

Klik hier voor meer informatie.
- Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013
- geluidsnormen per activiteit
- Fuifpunt: samenaankoop geluidsmeters
- provinciale jeugddienst: meetapparatuur geluid

Voor specifieke technische informatie betreffende geluidsmeters kan je terecht bij de dienst leefmilieu: Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, telefoon 013 390 560, milieudienst@lummen.be.

Contact

UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be