actieve openbaarheid

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur maakt een onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid. Met actieve openbaarheid bedoelt men dat de gemeente actief en bewust gaat communiceren over de gemeentelijke beslissingen. Dat gebeurt onder meer via de jaarlijkse infogids, de Lummenaar, deze website en nog diverse andere kanalen. De gemeente kan op die manier de inwoners zoveel mogelijk bij het beleid betrekken. Iedereen krijgt op die manier ook de kans zijn mening te vormen en te uiten, vooraleer er belangrijke beslissingen genomen worden.

Het is de dienst communicatie en onthaal die instaat voor deze actieve openbaarheid van bestuur. De dienst maakt daarvoor gebruik van diverse kanalen.

  • elektronische infoborden
  • gemeentelijk infoblad
  • seniorenkrantje
  • vrijetijdsagenda
  • website

Contact
Dienst communicatie en onthaal
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel: 013 53 05 80
Fax: 013 53 05 95
info@lummen.be