Menu

beheersorgaan bibliotheek

Het beheersorgaan van de bibliotheek adviseert het gemeentebestuur om haar beleid te verbeteren. De vergadering bespreekt de beleids- en actieplannen en geeft tevens haar advies over investeringen en beleidsbeslissingen met betrekking tot de bibliotheek. Het beheersorgaan is voor de helft samengesteld uit vertegenwoordigers in politieke fracties en voor de andere helft uit gebruikers. De bibliothecaris en de bevoegde schepen maken deel uit van de vergadering zonder stemrecht.

Leden

Mia Brigou, secretaris en bibliothecaris
Betty Luyten, schepen van cultuur

Vertegenwoordigers gebruikers
Carine Bervoets
Ingrid Dirix
Annick Goyvaerts
Alfons Houben
Ann Paas (ondervoorzitter)
Louis Swinnen (voorzitter)
André Vandebroek
Naomi Vanwetswinkel

Vertegenwoordigers politieke fracties
Inge Compen - CD&V
Sarah Demulder - CD&V
Maggy Peeters - N-VA
An Pools - Lumineus-VLD
Marie-Claire Serwy - CD&V (ondervoorzitter)
Rachel Simons - Sp.a (ondervoorzitter)
Anita Steegmans - Groen
Maggi Van der Eycken - Sp.a

Contact
Gemeentelijke bibliotheek
Groenstraat 42
3560 Lummen
Tel: 013 390 480
bibliotheek@lummen.be