Menu

bestuurscommissie sport

In 2004 werd de bestuurscommissie sport opgericht. Die bestaat voor de helft uit afgevaardigden van de sportraad en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de politieke fracties uit de gemeenteraad. De bestuurscommissie is opgericht om advies uit te brengen op het vlak van investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur, het opstellen van de programmering en inhoud van de sportactiviteiten, het organiseren van sportactiviteiten, het begeleiden, ondersteunen en verlenen van diensten aan organisatoren van sportactiviteiten en het opstellen van reglementen en het vaststellen van de tarieven van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Leden
Luc Pollaris, voorzitter
Patrick Clerckx, secretaris en sportfunctionaris
Wim Vangeel, schepen van sport

Herman Anthonissen
Jos Biesmans
Josy Bostyn
Stefan Coenen
Sarah Demulder
Jan Dewachter
Ludo Hermans
Leen Kenis
Paul Maris
Carmen Minten
Gert Nijs
Jelle Oplinus
Johan Quintens
Willy Raymackers
Niels Schoofs
Denis Theunis
Stefan Vanoppré
Veerle Verboven
Jos Wauters

Contact
Sportdienst
Sportweg 8
3560 Lummen
Tel. 013 390 490
Fax 013 390 591
sportdienst@lummen.be