Menu

inspraakgroep verkeer

De gemeentelijke inspraakgroep verkeer behartigt alles wat met verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de gemeente te maken heeft, zowel op vlak van infrastructuur als de verkeerseducatie, mobiliteits- en mentaliteitsbeïnvloeding en het beslag van de ruimte. Het doel is, deze zaken te bestuderen op lokaal niveau en ten behoeve van het gemeentebestuur en de bevolking adviezen te formuleren.

Leden
Iedere geïnteresseerde burger komt in aanmerking. Het ledenaantal wordt evenwel beperkt tot vijftien personen.

Meer info
Verkeersdienst
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 525
E verkeer@lummen.be