Menu

raad voor toerisme

Een woordje uitleg ...

De raad voor toerisme is een gemeentelijk adviesorgaan met adviesbevoegdheid over alles wat toerisme en recreatie in Lummen aangaat. De raad brengt advies uit op verzoek van het gemeentebestuur en op eigen initiatief. Daarnaast neemt de raad, in samenspraak met het gemeentebestuur, tal van initiatieven om toerisme en recreatie te promoten en te stimuleren. Zo organiseert de raad voor toerisme jaarlijks diverse activiteiten.

De raad bestaat uit gidsen, deskundigen, lokale horeca-uitbaters en mensen met interesse in toerisme en recreatie. Ben ook jij hierin geïnteresseerd en wil je graag lid worden? Neem gerust contact met ons op.

Contact

Dienst Vrije tijd
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be