afvalpreventie

De milieudienst is actief bezig met diverse acties om afval te voorkomen. Elke vorm van afval dat niet geproduceerd wordt, moet immers ook niet gesorteerd, ingezameld en verwerkt worden. Afvalpreventie is dus zeer belangrijk om het milieu te redden, maar tevens om de kosten te beperken. Op geregelde tijdstippen zal de gemeente daarom sensibiliseringsacties opzetten via het gemeentelijk infoblad of andere kanalen.

De gemeente biedt ook tal van diensten aan die mensen op weg moeten helpen. Er zijn daar een aantal concrete voorbeelden van te geven:

  • herbruikbare bekers voor de scholen
  • verkoop van compostvaten en –bakken
  • aanbod van anti-reclame stickers
  • proefpakketje hebruikbare luiers als alternatief geboortegeschenk

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be