ANIP (Algemeen Nood- en InterventiePlan)

Rampenoefening Papa Foxtrot - VMPHet opstellen van een Algemeen Nood- en InterventiePlan (ANIP) valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester die samen met de ambtenaar voor nood- en interventieplanning (rampenambtenaar) en de gemeentelijke veiligheidscel instaat voor het beheer van het ANIP Lummen. Bij de afkondiging van een gemeentelijke rampenfase zal het Gemeentelijke CoördinatieComité (CC-Gem) opgestart worden. Deze crisiscel zal zich doorgaans in het gemeentehuis ontplooien en staat permanent in contact met de commandopost op het terrein (CP-OPS).

Het CC-Gem omvat minstens volgende personen:

 • Burgemeester (Luc Wouters, of waarnemend door Betty Luyten)
 • Coördinator openbare veiligheid (Tim Kenis)
 • 1e discipline brandweer (kapitein Marc Ceyssens)
 • 2e discipline medisch (federaal gezondheidsinspecteur Katia Machiels)
 • 3e discipline lokale politie (korpschef wnd. Ivo Renders)
 • 4e discipline logistiek (directeur-logistiek Ivo Hulshagen)
 • 5e discipline informatie (directeur-informatie Bruno Claes)

Aanvullend kan er een beroep gedaan worden op interne en externe specialisten:

 • Federale Politie (directeur-coördinator Robin Minten)
 • Milieuambtenaar (Daniël Jacobs)
 • Ingenieur-infrastructuurwerken (Jan De Decker)
 • OCMW-voorzitter (Birgitt Carlier)
 • OCMW-secretaris (Nadine Dethier)
 • Gemeentesecretaris (Bernard Zwijzen)
 • Civiele Bescherming
 • Sociaal assistenten
 • ...

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be