Menu

Gemeentehuis

Geschiedenis

Het was Napoleon die ons verplichtte de burgerlijke stand bij te houden en een geschikt gebouw ter beschikking te stellen. Dat gebouw moest onderdak bieden aan een trouwzaal, een lokaal voor de veldwachters en een voor de burgemeester en bedienden. Vaak werd er echter vergaderd in een herberg, of bij de burgemeester of een schepen. In Lummen was dit waarschijnlijk in het grote huis van de familie Fagnoule, op het Gemeenteplein. In 1842 werd er naast dit huis een gemeentehuis gebouwd, met twee schoollokalen en een onderwijzerswoning. Op het einde van de 19e eeuw was dit gebouw reeds te klein. Een ander groot huis op het Gemeenteplein werd voor 6 500 fr. aangekocht en afgebroken. In de plaats kwam een nieuw gemeentehuis, opgetrokken in neorenaissancestijl. Het werd voltooid in 1899.

(Informatie: ‘Honderd jaar gemeentehuis’, een uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Lummen, te koop aan de UiTbalie tegen 5,00 euro)

Langzaam werd ook dit gemeentehuis te klein. Het oude gedeelte werd gerenoveerd en van een nieuwbouw voorzien. In 1992 werd het vernieuwde gemeentehuis in gebruik genomen. Maar ook op andere locaties bevonden zich gemeentelijke diensten.Onder meer om de dienstverlening opnieuw te centraliseren, werden er plannen gemaakt voor een nieuw administratief centrum, op de parking achter het gemeentehuis, met een nieuwe raadzaal, een ruimte voor alle publieksgerichte diensten van gemeente en O.C.M.W. en een gemeenschappelijke inkomzone.
Het nieuwe gedeelte bestaat uit vier bouwlagen met op het gelijkvloers het onthaal en de raadzaal en op de eerste verdieping de dienst bevolking en burgerlijke stand. De tweede verdieping biedt plaats aan de sociale dienstverlening met de sociale dienst, de dienst voor opvanggezinnen en de administratie van de buitenschoolse kinderopvang. Op de derde verdieping is er ruimte voor grondgebiedzaken met de dienst leefmilieu, de dienst openbare werken en de dienst ruimtelijke ordening. Het vorige gebouw heeft een gedeeltelijke renovatie ondergaan en huisvest nu allerlei ondersteunende diensten, van zowel de gemeente als het O.C.M.W.

Contact

UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be