BNIP (Bijzonder Nood- en InterventiePlan)

De Lummense veiligheidscel inventariseert en analyseert de risico‘s die zich op haar grondgebeid bevinden of die er kunnen plaatsvinden. Indien een bepaald risico een specifieke aanpak vereist, werkt onze veiligheidscel een Bijzonder Nood- en InterventiePlan (BNIP) uit.

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be