bodemattest

Voor elke overdracht van gronden is ter bescherming van de toekomstige eigenaar een bodemattest vereist. Dit dient te worden aangevraagd bij OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest). Meestal gebeurt dit door de notaris. De milieudienst houdt een register bij van de bekende verontreinigde percelen in de gemeente. Dit register kan op de dienst onder bepaalde voorwaarden ingekeken worden. Neem contact op met de milieudienst als je hierover vragen hebt.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be