bodemverontreiniging

Er zijn verschillende reglementeringen in verband met het behouden van een goede bodemkwaliteit. Zowel voor particulieren als voor bedrijven en overheden gelden specifieke regels. De dienst leefmilieu is bevoegd om toe te zien op het naleven van deze regels. De dienst heeft ook een sensibiliserende functie.

Indien je met vragen zit omtrent bodemverontreiniging, kan je best contact opnemen met de dienst leefmilieu.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be