budget

Het budget is in feite een concretisering van het meerjarenplan voor een bepaald werkjaar. Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota licht toe wat er in een bepaald jaar zal verwezenlijkt worden. De financiële nota is de financiële vertaling ervan en geeft een raming van al de uitgaven en inkomsten van een bepaald werkjaar. 

Het budget is openbaar en kan hieronder worden gedownload.

budget 2017

Meer info
Dienst Financiën
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 460
E financien@lummen.be