crisiscommunicatie

Lijnbusongeluk BlanklaarstraatIndien zich een ramp of grote calamiteit voordoet zal het gemeentebestuur haar inwoners kunnen informeren via de verschillende beschikbare kanalen. We denken daarbij aan de gemeentelijke website, TVL Teletekst (pagina 279), Radio 2 Limburg, elektronische infoborden, Twitter, Facebook… Het is de dienst communicatie en onthaal die deze communicatie coördineert onder leiding van de Dir-Info.

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be