duurzaam bouwen

Quickscan en Planadvies

Droom je van een comfortabel, gezond en energiezuinig huis? Dan is duurzaam bouwen iets voor jou. Verschillende organisaties kunnen je hierbij verder helpen zoals onder meer Dialoog, VIBE, het Passiefhuisplatform. Je kan ook je bouwplannen laten toetsen aan de belangrijkste aandachtspunten van duurzaam bouwen:

  • ontwerp (indeling, oriëntatie, toegankelijkheid, …)
  • energie (gebruik van daglicht en zonnewarmte, isolatie, ventilatie, …)
  • water (gebruik van regenwater, gescheiden afvoer, …)
  • materialen (kwaliteitslabel, materiaalkeuze, milieulabels, …)

Je kan hiervoor terecht bij het Steunpunt DuBoLimburg in Heusden-Zolder.

Meer info

Kies voor hout uit goed beheerde bossen

Het FSC-label is een keurmerk voor hout dat afkomstig is uit goed beheerde bossen. FSC staat voor 'Forest Stewardship Council'. De bossen waaruit het hout met dit label afkomstig is moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Ten eerste blijft de natuur- en milieuwaarde van de bossen behouden. Daarnaast respecteert de bosbeheerder de sociale rechten van de lokale gemeenschappen en de bosarbeiders. Tot slot zijn de bossen economisch rendabel.

Door het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst - de nieuwe benaming voor de milieuconvenant - verbindt de gemeente zich ertoe om enkel hout met dit label te gebruiken.
Via deze weg willen we alle inwoners bewust maken van dit label. We willen je overtuigen ook bewust hout met FSC-label te kiezen. Dit hout is immers ook in bouwmarkten en bij gespecialiseerde handelaars verkrijgbaar.

COPRO-gekeurd puin als bouwmateriaal

Bent u van plan een verharding aan te leggen rond uw woning ?  Kies dan bij voorkeur voor een doorlatende verharding.  Het regenwater kan nog in de bodem dringen en stroomt niet onmiddellijk af naar de riolering of naar grachten en beken.  Blijkt een verharde onderlaag toch nodig te zijn, gebruik dan gerecycleerd steenpuin met COPRO-label. U helpt het milieu twee keer :
- U gebruikt gerecycleerd materiaal, dus er moeten geen nieuwe bouwstoffen worden uitgegraven.
- In plaats van afbraakmateriaal te laten storten, wordt het na verbrokkeling en zeving hebruikt.  Er zijn minder milieubelastende stortplaatsen nodig.

COPRO vzw is een onpartijdige instelling die instaat voor de controle van bouwproducten. Met de COPRO-certificering stimuleert de overheid de kwaliteit en het verantwoord gebruik van gerecycleerd puin bij diverse bouwwerken. Puin dat het label draagt, is dus tegelijk milieuvriendelijk (want het gaat om gerecycleerd puin) en kwaliteitsvol (conform de kwaliteitseisen).

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be