financieel beheerder

Christine Vandenhove is financieel beheerder van onze gemeente. Zij heeft de leiding over de financiële dienst en coördineert het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening. Als lid van het managementteam heeft zij een beleidsvoorbereidende en –adviserende taak in alle aangelegenheden met een financiële impact.

Taken
De financieel beheerder staat in voor onder meer volgende diensten:

  • Opstellen van het meerjarenplan en budget
  • Voeren van de gemeenteboekhouding en opstellen van de jaarrekening en toelichting
  • Maken van financiële analyses
  • Debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten
  • Thesauriebeheer (kasplanning, beleggingen, leningen)
  • Betalingen na betalingsopdracht van de secretaris
  • Voorafgaande krediet en wetmatigheidcontrole van voorgenomen financiële verbintenissen

Meer info
Dienst Financiën
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 460
E financien@lummen.be