gemeentesecretaris

Bernard Zwijzen is gemeentesecretaris van onze gemeente. Hij heeft de leiding en coördinatie over alle gemeentelijke diensten. Hij heeft samen met het managementteam een brugfunctie tussen gemeenteraad en schepencollege enerzijds, en de ambtenaren anderzijds. Hij staat onder het rechtstreeks gezag van het college van burgemeester en schepenen.

Taken
De gemeentesecretaris staat in voor onder meer volgende diensten:

  • Hoofd van het gemeentepersoneel
  • Bijwonen en notuleren van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
  • Interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.
  • Briefwisseling
  • Betalingen na controle van de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven
  • Voorbereiding van de dossiers voor het college en de gemeenteraad en
  • Verlenen van juridisch, beleidsmatig en bestuurskundig advies
  • Voorzitter van het managementteam.

Meer info
Dienst Secretariaat
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 420
E secretariaat@lummen.be