diensten

De sector grondgebiedzaken verzamelt alle diensten die te maken hebben met grondgebonden materies. De sector wordt geleid door beleidscoördinator Ivo Hulshagen, die naast afdelingshoofd ook diensthoofd openbare werken en patrimonium is.

Sector grondgebiedszaken

  • GIS 
  • Leefmilieu
  • Openbare werken en patrimonium
  • Ruimtelijke ordening
  • Werkplaatsen

Meer info
Dienst onthaal
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 590
E info@lummen.be