het rampenfonds

OPGELET: Sinds 1 maart 2007 vergoeden de verzekeringsmaatschappijen de meeste «gewone» schadegevallen (via de brandverzekering): woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van riolen, terreinverschuivingen en -verzakkingen (eenvoudige risico’s). U wordt dus NIET vergoed door het Rampenfonds voor de schade die verzekerbaar was.

Hoe wordt een natuurramp een erkende ramp?

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal deze informatie dan overmaken aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen. De uitzonderlijke aard van de gebeurtenis wordt dan vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke factoren. Ook de financiële impact van de ramp speelt hierbij een rol. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het dossier voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning. Daarna moet de koning het Besluit nog ondertekenen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.Procedure erkenning natuurramp

Verloop van de vergoedingsprocedure

Als de ramp officieel erkend is en het duidelijk is dat een verzekeraar in principe niet zou kunnen tussenkomen, dan moet u een volledig ingevuld aanvraagformulier indienen bij de gouverneur van de provincie waar u geteisterde goederen heeft. In feite dient u zich te wenden tot uw gemeentebestuur. De diensten van de gouverneur zullen uw dossier onderzoeken en een expert ter plaatse sturen voor de raming van de schade. Daarna zal de gouverneur zowel naar u als naar de minister van Binnenlandse Zaken zijn vergoedingsbeslissing sturen. Zowel de minister als uzelf kunnen beroep instellen bij het bevoegde Hof van Beroep of de gouverneur vragen de beslissing te herzien. Zodra uw dossier definitief in orde is, zal de Nationale Kas voor Rampenschade uw herstelvergoeding uitbetalen. Zelfs als u een herziening van de beslissing hebt gevraagd of in beroep bent gegaan, zal de Nationale Kas voor Rampenschade u het bedrag uitbetalen dat onbetwistbaar verschuldigd is.Procedure vergoeding natuurramp

Downloads

  • Momenteel zijn er geen lopende dossiers waarvoor documenten beschikbaar zijn.

Het gemeentebestuur helpt u graag verder. Contacteer de Gemeentelijke Veiligheidscel.

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be