huisvuil en grof vuil

Wat is huisvuil en wat is grofvuil? Raadpleeg de afvalkalender voor meer informatie.

Huisvuil
Huisvuil is niet-recycleerbaar huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld en in een huisvuilzak past. Het gaat om stofzuigerzakken, kattenbakvulling, mosselschelpen, bevuild keukenpapier, vershoudfolie en dergelijke meer. Selectief ingezamelde soorten afval – glas, klein gevaarlijk afval, metaal of papier – horen niet thuis in de huisvuilzak.

Grofvuil
Grofvuil is niet-recycleerbaar afval dat niet in de huisvuilzak past, omdat het te groot of te zwaar is. Een aantal soorten worden evenwel wel selectief verzameld op het containerpark, zoals afgedankte elektrische apparaten, grote metalen voorwerpen, bouwpuin of houtafval. Dit is dan ook geen grofvuil.

Sluikstoken en sluikstorten
Afval verbranden is ten strengste verboden, zowel in open lucht als in allesbranders. Hier wordt zwaar tegen opgetreden. Ook het aantal gevallen van sluikstorten in onze gemeente is sterk afgenomen. Toch blijven er nog enkele zwarte vlekken bestaan, ondanks de talrijke mogelijkheden om afval op een milieuvriendelijke manier kwijt te geraken. Sluikstorten is bij wet verboden en wordt dan ook ten strengste gestraft.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be