inzameling

Huisvuil kan u enkel meegeven met de veertiendaagse huis-aan-huisinzameling. De tijdstippen van de inzameling vind je terug in de afvalkalender. Enkele aandachtspunten:

  • Bind de zak goed dicht en zorg ervoor dat de handgreep groot genoeg is. Dichtgeplakte zakken blijven staan.
  • Maak niets vast aan de buitenkant van de zak.
  • Steek geen scherpe voorwerpen in de zak.
  • Zet de zak voor 6 uur ‘s morgens of de avond voordien goed zichtbaar aan de rand van de weg.
  • Een grote huisvuilzak mag niet meer dan 15 kg wegen, een kleine hoogstens 8 kg.

Grofvuil mag je niet meegeven met de ophaling van het huisvuil. Het wordt één keer per maand aan huis opgehaald, na aanvraag. De tijdstippen van de inzameling vind je terug in de afvalkalender. Tegen betaling kan je ook je grofvuil naar het containerpark brengen.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be