Lopende openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek voor het aanleggen van het Charles Wellensplein (inclusief bouw paviljoen) en aangrenzende Dorpsstraat 

Het gemeentebestuur diende een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in voor de heraanleg van het Charles Wellenspleintje en de aangrenzende Dorpsstraat in Lummen-centrum.

Het huidige Charles Wellenspleintje heeft momenteel een vrij gesloten karakter door de aanwezigheid van een muurtje rond het plein en veel struikgewas en bomen. Met de heraanleg van deze publieke ruimte willen wij een open plein creëren dat erg uitnodigend is voor de bewoners van het centrum en voorbijgangers. Er wordt een petanquebaan en verschillende zitelementen geïntegreerd om het sociale contact in de buurt te bevorderen. Bovendien wensen we de aanwezige handelszaken gelegen aan het plein door het open karakter meer te betrekken bij de Dorpsstraat.

Twee belangrijke elementen van het huidige plein worden behouden: het standbeeld van kunstschilder Charles Wellens – naar wie het plein vernoemd is – en de beeldbepalende boom die centraal op het plein staat. Op de overgang van het Gemeenteplein naar het Charles Wellensplein wordt een nieuw paviljoen geplaatst. Dit paviljoen zal dienst doen als ontmoetingsplaats. Door de open structuur vormt het paviljoen geen visuele belemmering voor de aanpalende gebouwen. Er kunnen diverse activiteiten onder en langs het paviljoen georganiseerd worden.

Het gedeelte Dorpsstraat van de Pastoor Frederickstraat tot het Gemeentepleinwordt ingericht als fietsstraat. Op dit gedeelte wordt een middenberm voorzien die de twee rijstroken van elkaar zal scheiden. Een nieuwe asfaltlaag en bredere stoep wordt aangelegd. Op de middenberm worden parkeerplaatsen voorzien. Op regelmatige afstanden worden bomen geplaatst zodat de straat aansluit op het met bomen omgeven Gemeenteplein. Samen met de heraanleg van het Charles Wellenspleintje en Dorpsstraat zal ook de riolering voor dit gedeelte heraangelegd worden. 

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd recent ingediend. In het kader van die aanvraag loopt van 23 maart 2017 tot en met 21 april 2017 een openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kan u de plannen komen inkijken en kan u eventuele bezwaren schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.

U bent welkom op de infovergadering over dit project op woensdag 5 april 2017 om 20 uur in het GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56.


Klik hier voor het inplantingsplan