Lopende openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek inzake vaststelling inventaris van het bouwkundig erfgoed te Limburg

Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelt een openbaar onderzoek in inzake de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed te Limburg. 

 
Datum van aanvang van het onderzoek: 1 juni 2017
Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 30 juli 2017
 

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je aan het agentschap Onroerend Erfgoed, Team administratie en procedures, Koning Albert iI-laan 19 bus 5, 1210 Brussel via aangetekende brief, of geef je brief met opmerkingen of bezwaren tegen ontvangstbewijs ter plaatse af.

Het dossier is tevens raadpleegbaar op de website : www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be 

Wie geen toegang tot internet heeft, kan het tijdens de kantooruren komen inkijken bij het agentschap Onroerenf Erfgoed Brussel, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel (af via afspraak 02/553.16.63).

Het dossier ligt ook ter inzage van het publiek bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, elke werkdag, tijdens de diensturen, vanaf datum van opening tot en met de datum van de sluiting van het onderzoek.

De informatiefolder vindt u hier.