managementteam

Sinds 2005 is iedere gemeente verplicht om een managementteam in het leven te roepen. Dit managementteam waakt over de continuïteit van het gevoerde beleid. Het team heeft een brugfunctie tussen de ambtenaren en de politieke organen.

In Lummen bestaat dit team uit de leidinggevende ambtenaren van de gemeente:

  • Bernard Zwijzen, gemeentesecretaris
  • Christine Vandenhove, financieel beheerder
  • Ivo Hulshagen, beleidscoördinator grondgebiedzaken
  • Bruno Claes, beleidscoördinator burgerzaken en vrije tijd

Meer info
Dienst Secretariaat
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 420
E secretariaat@lummen.be