mantelzorgtoelage

De dienst communicatie en onthaal neemt de afhandeling van de mantelzorgtoelage op zich. Aanvragen dient men echter te doen bij de sociale dienst van het OCMW. Je kan daar terecht voor meer informatie. Hieronder kan je evenwel het reglement downloaden.

Documenten

Contact
Dienst communicatie en onthaal
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel.: 013 390 590
Fax: 013 390 591
info@lummen.be