MIP (Medisch InterventiePlan)

Vooruitgeschoven medische postHet Medisch InterventiePlan (MIP) wordt opgestart bij calamiteiten waar veel slachtoffers bij betrokken zijn. Het plan zorgt ervoor dat snel en voldoende geneeskundig personeel ter plaatse wordt gestuurd. De leiding is hier in handen van een geneesheer (meestal eerste MUG-arts). Indien noodzakelijk kan er een vooruitgeschoven medische post (VMP) op het terrein opgericht worden voor de eerste verzorging en triage van de slachtoffers naar de verschillende ziekenhuizen in de regio. Dit kan in een gebouw zijn, maar evenzeer in een speciale opblaasbare tent.

Afkondiging van het MIP

Als de eerste hulpdiensten terplaatse komen en vaststellen dat er extra veel medische hulp nodig is, kunnen ze aan de noodcentrale 112 vragen om het MIP af te kondigen.

De noodcentrale 112 kan echter bij een telefonische noodoproep al onmiddellijk het MIP afkondigen in volgende gevallen:

  • 5 zwaargewonden;
  • 10 gewonden met onbekende verwondingen of met letsels waarvan de graad van ernst onbekend is;
  • meer dan 20 personen die mogelijk in gevaar zijn of dienen geëvacueerd te worden (behalve in gevallen van ordehandhaving).

Bij de afkondiging van het MIP zullen volgende acties ondernomen worden:

  • Alarmeren van de federaal gezondheidsinspecteur (dr. Katia Machiels);
  • Alarmeren van de burgemeester
  • Uitsturen van 3 MUG-teams;
  • Uitsturen van 5 ambulances
  • Uitsturen van het rampenteam van het Rode Kruis;
  • Uitsturen van het rampenteam van het Vlaamse Kruis;
  • Coördinator van PSH Lummen standby zetten.

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be