mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan werd, na conformverklaring door de provinciale auditcommissie, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2011.
De conformiteit blijft 5 jaar gelden.

U kan het mobiliteitsplan hier downloaden :

Mobiliteitsplan