Ondersteuning jeugd

Vijf criteria

In Lummen wordt zowel inhoudelijke, als praktische, als financiële ondersteuning gegeven aan de verschillende jeugd(werk)verenigingen. In het toelagereglement zijn vijf criteria opgenomen.  • basissubsidies: alle erkende jeugd(werk)initiatieven krijgen een zelfde bedrag
  • werkingssubsidies: aan de hand van de bewezen werking van de vereniging en via een puntensysteem wordt een bedrag verdeeld over de verschillende verenigingen
  • (kader)vorming: het gemeentebestuur betaalt een deel van de kosten terug voor allerlei cursussen, vormingen, opleidingen of examens die als essentieel beschouwd worden voor de werking van jeugdinitiatieven
  • lokalen: er is ondersteuning mogelijk voor fundamentele aanpassingen op het vlak van basisveiligheid, comfort en hygiëne
  • projecten: projecten die inspelen op de specifieke en actuele leefwereld van plaatselijke jongeren en een positieve ontwikkeling van deze jongeren nastreven, kunnen rekenen op steun

Contact

UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be