Menu

Fracarita Belgium

Fracarita Belgium wil, als NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde, zich wereldwijd inzetten voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest uitgestotenen. Het verhogen van hun kwaliteit van leven is onze opdracht.

Daarom willen we voor deze personen die om specifieke redenen worden uitgestoten werken aan twee basiswaarden:
- hun persoonlijke rehabilitatie als unieke mens
- hun sociale reïntegratie in de maatschappij als actief lid van de
  gemeenschap

Om op deze manier de kwaliteit van leven van deze mensen te verhogen willen wij in het Noorden mensen en middelen mobiliseren om vervolgens samen met bekwame partners in het Zuiden kwaliteitsvolle initiatieven op te starten, uit te bouwen en te ondersteunen. Capaciteitsopbouw rond persoonlijke rehabilitatie en sociale reïntegratie van onze doelgroepen in deze initiatieven in het Zuiden is daarbij het sleutelwoord.

Meer info: www.fracarita-belgium.org

Zwembad Vijfsprong gesloten wegens renovatieGepubliceerd op 22 juni 17

Vanaf 1 juli 2017 is gemeentelijk zwembad Vijfsprong gesloten wegens ingrijpende renovatiewerken. Het zwembad dateert van 1973 en verschillende...

Drinkwater verboden voor niet-noodzakelijke toepassingenGepubliceerd op 22 juni 17

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er geen drinkwater verspild mag worden. Dit om te vermijden dat de voorraden zo vroeg op het jaar al...

DOMINO, Ghost Rockers en Boulevard Vinyl op Zomerkriebels!Gepubliceerd op 21 juni 17

Op zondag 25 juni 2017 vindt naar jaarlijkse traditie Zomerkriebels plaats. Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom op het...

Woensdag 5 juli: Kom naar de TVL Zomervertelling Gepubliceerd op 20 juni 17

De TVL Vertellingen komen naar Lummen! Op woensdag 5 juli komt Kamal Kharmach met zijn debuut ‘De schaamte voorbij’ speciaal...

24 juni: opendeurdag 't Sjamajeeke Linkhout Gepubliceerd op 19 juni 17

De buitenschoolse kinderopvang 't Sjamajeeke Linkhout is sinds juni verhuisd naar hun nieuwe locatie (Kerkhofstraat 5). Ook de speeltuin is...