ontwikkelingssamenwerking

Heb jij een hart voor het Zuiden? 
Ben je (h)eerlijk?
Of ben je op zoek naar subsidies voor jouw project in het Zuiden?
Dan ben je aan het juiste adres!

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een gemeentelijke adviesraad en wil overleg en samenwerking organiseren en stimuleren tussen alle organisaties en personen in Lummen die op één of andere manier bezig zijn met de Noord-Zuidthematiek. De raad wil ook samen met het gemeentebestuur een duurzame beleidsvisie ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking en het gemeentebestuur adviseren en ondersteunen in haar ontwikkelingsbeleid. Tot slot wil de raad sensibiliseringscampagnes opzetten.

De raad werd opgericht in april 2009. Het eerste project van de GROS is het behalen van de titel Fairtradegemeente voor de gemeente Lummen.

Hoe aansluiten bij de GROS?
Iedereen die interesse heeft voor ontwikkelingssamenwerking in de ruime betekenis van het woord kan lid worden van de GROS.  De GROS komt ongeveer 5 keer per jaar samen, de data worden tijdens de vergadering besproken. 
In principe mag iedere geïnteresseerde inwoner van Lummen zich opgeven als lid. Daarnaast kunnen maximum twee afgevaardigden van een vereniging die een actieve werking heeft in Lummen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking de raad vervoegen. De leden mogen wel niet zetelen als vertegenwoordiger van een politieke partij.

Wil jij je inzetten voor het Zuiden? Neem dan contact op met dienst welzijn. 

Lummen is FairTradeGemeente

Eerlijke handel is heerlijk. Bent u al verkocht ?

Op 27 mei 2011 behaalde Lummen de titel FairTradegemeente!
Deze titel geeft aan dat de gemeente én haar inwoners eerlijke handel en duurzame landbouw een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken.
De gemeente koopt koffie en fruitsap met fairtradelabel en draagt op deze manier bij tot het behalen van de titel FairTradeGemeente. In Lummen kan je in zowat elke supermarkt fairtradeproducten kopen. Een aantal horecazaken bieden fairtradeproducten aan. Ook scholen, bedrijven en verenigingen hebben zich geëngageerd om deze producten te gebruiken.

Een 'trekkersgroep' contacteert de verschillende doelgroepen en probeert hen te overhalen om mee te werken en de titel Fairtradegemeente verder uit te bouwen.
De trekkersgroep is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Hecht jij ook veel belang aan fairtradeproducten en/of duurzame productie hier in het Noorden? Neem dan zeker contact op met dienst welzijn!

Neem eens een kijkje op www.fairtradegemeenten.be en help onze gemeente in het behalen van een eerste ster!

Nieuws van de verenigingen

Momenteel zetelen volgende verenigingen in de GROS 
- 11.11.11. Lummen 
- Broederlijk Delen 
- Fracarita Belgium 
Medora
- Rode Kruis Internationaal 
- Vrienden van Kankala 
- vzw Jorf 
- vzw Sandicoly Ecofarm 
Wereldwinkel Lummen

Mogelijke steun aan projecten

Steun aan projecten gebeurt binnen de GROS via de subsidies actieve werking.
Elke organisatie die minstens 1 jaar lid is en actief is binnen de GROS krijgt zijn aandeel van de hiertoe voorziene toelagen. 
De zogenaamde 'projectsteun' wordt toegekend aan initiatieven waarbij de lokale bevolking betrekking heeft (bv. opzetten van een infoavond in Lummen - een toelage voor de organisatie is mogelijk, in zoverre dat geen inkomsten uit die organisatie worden gegenereerd).

Meer info
Dienst Welzijn
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel: 013 390 585
welzijn@lummen.be