passieve openbaarheid

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur maakt een onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid. Met passieve openbaarheid van bestuur bedoelt men dat de gemeente bepaalde informatie beschikbaar moet maken voor de inwoners als die daar om vragen. Concreet betekent dat dus dat je de meeste documenten die de gemeente opstelt, mag inkijken. Bepaalde documenten, zoals de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting of het gewestplan, mogen vrij opgevraagd worden bij de gemeente.

Het is de gemeentesecretaris, in overleg met de commissie openbaarheid van bestuur, die verantwoordelijk is voor de passieve openbaarheid van bestuur.

Contact
Dienst communicatie en onthaal
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel: 013 53 05 80
Fax: 013 53 05 95
onthaal@lummen.be