PIP (Politioneel InterventiePlan)

Bij onvoorziene, ernstige en grootschalige incidenten is het mogelijk dat de eigen middelen van onze politiezone niet volstaan om de situatie het hoofd te bieden. Met behulp van een polyvalent Politioneel InterventiePlan (PIP) op provinciaal niveau kan men hierop snel een antwoord bieden. Een dergelijk plan biedt de bevelvoerder van de politie de mogelijkheid om op te schalen wanneer de eigen middelen (personeel, materieel,…) onvoldoende blijken om de crisissituatie te beheren. Een PIP is dus een provinciale overeenkomst tussen alle politiediensten om wederzijdse dringende steun te verlenen in geval van grootschalige incidenten.

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be