preventietips

Speel niet met vuur!

RookmelderJaarlijks zijn er in België een tienduizend branden. Met een rookmelder, een brandblusser, een branddeken en een vluchtplan ben je al op de goede weg. Als je deze brandpreventiemiddelen tenminste correct gebruikt!

Rook is levensgevaarlijk en kan er voor zorgen dat je verdooft geraakt en misschien wel niet meer wakker wordt, terwijl je woning in de vlammen opgaat. Rookmelders detecteren het snelst de rook, meestal voordat jij er ook maar iets van merkt. Het waarschuwingssignaal van de rookmelder maakt je dan tijdig wakker, zodat de menselijke en materiële schade tot een minimum beperkt blijft.

Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn, ben je voldoende beschermd tegen brandgevaar.Waar rookmelders plaatsen

Meer info over rookmelders, branddekens en andere nuttige tips vind je op www.speelnietmetvuur.be.

Bekijk hier de YouTube-film over het gebruik van een rookmelder. Hier vind je de YouTube-film over het gebruik van brandblussers.

CO, een stille moordenaar in huis!

CO doodt elk jaar ongeveer 30 personen. Daarnaast zijn er nog ongeveer 1.500 slachtoffers ervan die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden... Sommigen onder hen hebben zelfs blijvende letsels.

40% van de ongevallen gebeurt in de badkamer. Tijdens de wintermaanden vallen de meeste slachtoffers. Een oude of slecht werkende waterboiler of gasgeiser in combinatie met onvoldoende verluchting is vaak de oorzaak.

Het is niet altijd gemakkelijk om een CO-vergiftiging vast te stellen. In eerste instantie krijgen slachtoffers last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braakneigingen ... In ergere mate verliest het slachtoffer het bewustzijn, raakt hij in coma en kan hij zelfs sterven.

Download hier de brochure "CO, een stille moordenaar in huis".

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be