PSIP (PsychoSociaal InterventiePlan)

Rampen en calamiteiten kunnen allerlei psychosociale noden veroorzaken waarvoor verschillende actoren een oplossing trachten te bieden. Mogelijke acties zijn het opvangen van niet-gewonde slachtoffers in een onthaalcentrum, het helpen verwerken van schokkende ervaringen, (telefonisch) informatie geven aan slachtoffers en hun omgeving. Het PsychoSociaal InterventiePlan (PSIP) bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om deze hulpverlening voor alle getroffenen op korte en lange termijn te coördineren.

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be