Definitieve vaststelling RUP Woonzorgcentrum

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lummen, maakt bekend dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Woonzorgcampus” definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 15 mei 2017.
Conform art. 2.2.24 van de Codex RO treedt het RUP in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. Het RUP en het gemeenteraadsbesluit liggen voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, bij de dienst ruimtelijke ordening, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen. 

Klik hier voor het volledige RUP in te kijken

Gemeenteraadsbesluit 15 mei 2017 

Kaart inplantingsgebied