Menu

recht op toegang tot de registers

Eenieder heeft recht op toegang tot het bevolkingsregister om te weten welke informatie over hem of haar persoonlijk erin terug te vinden is. Als deze gegevens niet correct zijn, heb je recht op verbetering. Dit dien je wel schriftelijk aan te vragen en te staven met de nodige bewijsstukken.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be