Menu

definitief rijbewijs

Als je geslaagd bent voor het praktisch rijexamen, kan je langskomen voor je definitief rijbewijs. Ook als je een duplicaat van je rijbewijs nodig hebt, na verlies,  diefstal of een nieuwe medische schifting, kan je langskomen bij de dienst burgerzaken. Voor de aanvraag van uw rijbewijs in bankkaartmodel wordt de pasfoto en handtekening gebruikt van uw identiteitskaart. Dit nieuwe rijbewijs kost 25,00 EUR.
Het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel is 10 jaar geldig. De voorwaarden om dit rijbewijs in bankkaartformaat te bekomen, blijven hetzelfde als voorheen.
Je bent niet verplicht om uw huidig papieren rijbewijs om te ruilen in het bankkaartmodel. De huidige rijbewijzen blijven normaliter geldig tot 2033. We raden wel aan om je rijbewijs te vervangen in volgende gevallen: wanneer het werd afgeleverd vóór 1989, wanneer het niet meer goed leesbaar is, wanneer de foto onherkenbaar is of wanneer je veel in het buitenland reist.

  • Eerste rijbewijs: je dient een ondertekend aanvraagformulier (bewijs van geslaagd praktijkexamen) voor te leggen.
  • Omwisseling of bijkomende vermelding: je dient een rijgeschiktheidsattest (medische schifting) voor te leggen
  • Duplicaat: bij verlies of diefstal moet je het aangifteformulier van de politie voorleggen. Indien je rijbewijs gewoon versleten of verouderd is, moet je eerst een aanvraagformulier ondertekenen op de dienst.
  • Uitbreiding: je dient een bewijs mee te brengen dat je geslaagd bent voor de nieuwe categorie
  • Rijbewijs categorie G: dit rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwvoertuigen en enkel voor de uitoefening van landbouw- of bosbouwactiviteiten kan bekomen worden vanaf 16 jaar voor voertuigen tot 20 000 kg maximaal toegelaten massa en vanaf 18 jaar voor voertuigen van meer dan 20 000 kg maximaal toegelaten massa. Het rijbewijs wordt afgeleverd nadat je geslaagd bent voor een specifiek theoretisch en praktisch examen G.

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be