sorteren en recycleren

Heel wat van het geproduceerde afval kan gesorteerd worden om het daarna te recycleren. Indien je het afval op de juiste manier aanlevert, moet dit niet verbrand of gestort worden. Ook door te sorteren of te recycleren help je dus de afvalberg te verkleinen. De milieudienst helpt je op weg.

Voor de verschillende soorten afval is de manier van ophaling en verwerking telkens anders.

Elektrische apparaten
Voor deze apparaten geldt de aanvaardingsplicht. Wanneer je een oud toestel vervangt door een nieuw, is de verkoper verplicht je oud exemplaar terug te nemen. Wil je een oud toestel van de hand doen zonder een nieuw te kopen, dan kan je dit laten afhalen door de Kringwinkel West-Limburg te Heusden-Zolder (011 53 87 97) of het naar het containerpark brengen.

Glas
Glas wordt maandelijks huis aan huis opgehaald, samen met oude metalen. De glas- en ijzerbakken moeten goed zichtbaar voor 7 uur ‘s morgens aan de rand van de openbare weg geplaatst worden. Enkel verpakkingsglas – zoals glazen flessen en bokalen – mag meegegeven worden. Lampen, autoruiten, vuurvast glas, beeldbuizen, alle soorten vlak glas van vensters of serres en andere bijzondere glassoorten kunnen niet worden meegegeven. Je kan er wel mee terecht op het containerpark.

Groenafval
Groenafval is tuinafval, zoals maaisel, snoeisel, onkruid, plantenresten, verwelkte bloemen, stro, bladeren en dennenappels. Het groenafval wordt om de twee weken met een huis-aan-huisinzameling opgehaald. Het groenafval dient dan te worden het aangeboden in groenafvalzakken. Het snoeihout moet niet in de groenafvalzak en kan worden aangeboden in samengebonden bundels. Groenafval kan ook naar het containerpark gebracht worden.
Vanaf 1 januari 2015 stopt de gemeente Lummen ook met het ophalen aan huis van posten of snoeihout en het leveren aan huis van houtsnippers en gezeefde vulgrond.  Vanaf dan kan je op het containerpark wel hakselhout en/of compost afhalen.

Hakselhout
De gemeentelijke diensten komen nog tot 15 april 2015 op aanvraag snoeihout verhakselen aan huis.  Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe tarieven.  Voor het hakselen van snoeihout dat ter plaatse mag blijven liggen is het tarief 40 EUR/m³ snippers, met een minimum van 40 EUR.  Het hakselhout kan ter plaatse blijven maar kan ook naar de gemeentelijke werkplaats afgevoerd worden.  Voor dit transport wordt bijkomend 40 EUR aangerekend, ongeacht de hoeveelheid.

Metaal
Metalen verpakkingen (blikjes, conserven, kroonkurken) horen thuis in de PMD-zak.
Andere oude metalen worden maandelijks huis aan huis opgehaald, samen met glas. Glas en metaal moeten wel apart aangeboden worden in de glas- en ijzerbak. De glas- en ijzerbakken moeten goed zichtbaar voor 7 uur ‘s morgens aan de rand van de openbare weg geplaatst worden. Ook grote metalen voorwerpen – zoals fietsen – mogen worden meegegeven, maar geen elektrische apparaten.

Plastic
Sommige soorten plastic mogen niet in de blauwe PMD-zak. Het betreft plastic folies, kuipjes, vlootjes, schalen, potjes, zakjes, bloempotjes, speelgoed, emmers en buizen. Deze soorten plastic kan je naar het recyclagepark brengen.

PMD
Vanaf december 2009 wordt PMD-afval om de veertien dagen huis aan huis opgehaald in de blauwe zak. Je kan een rol PMD-zakken kopen op het gemeentehuis (vanaf 1 januari 2010 te koop). PMD-afval zijn plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen zoals spuitbussen van voedingsmiddelen of cosmetica, aluminium schaaltjes, metalen deksels en doppen, én drankkartons. Belangrijk is dat alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (zoals plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, plastic folie, … géén PMD zijn. Ook verpakkingen van giftige of bijtende middelen of motorolie, aluminiumfolie en piepschuim zijn geen PMD.

Papier en karton
De maandelijkse papierophaling wordt uitgevoerd door de firma Van Gansewinkel. De ophaling gaat door op de tweede vrijdag van de maand. 
De data van de papierophalingen vind je in het afvalboekje.
Het papier dient buiten te staan voor 6 uur ‘s morgens. 
Papieren zakken, kartonnen dozen, tijdschriften, kranten, folders, boeken en zelfs mogen alle worden meegegeven. Bepaalde soorten mogen niet worden meegegeven: vuil of vet papier, behangpapier, zilverpapier en bakpapier zijn niet recycleerbaar. 

Zuiver en gemengd bouwpuin
Op het containerpark staat naast een container voor zuiver bouwpuin ook een container voor gemengd bouwpuin en porselein.

In de container voor gemengd bouwpuin mag volgend bouwafval :
- ytong blokken, gips, kalk, pleisterwerk, knauf, porselein (wc-pot, wasbak, ..), wandtegels, gemengde fractie van bouwpuin en voorgaande elementen

Andere materialen afkomstig van bouwwerken mogen niet in de containers voor bouwpuin : golfplaten, eterniet leien, asfalt, gyproc, glas, lege zakken cement, isolatie, plastic, hout.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be

Selectief slopen

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be