stafdiensten

De stafdiensten zijn diensten die hoofdzakelijk gericht zijn op de interne werking van de gemeentelijke organisatie. De dienst ICT, personeel en secretariaat worden rechtstreeks aangestuurd door gemeentesecretaris Bernard Zwijzen. De financiële dienst wordt aangestuurd door de financieel beheerder Christine Vandenhove.

Stafdiensten

  • Financiële dienst
  • ICT
  • Personeelsdienst
  • Secretariaat

Meer info
Dienst onthaal
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 590
E info@lummen.be