stookolietanks

Alle stookolietanks moeten uitgerust zijn met een overvulbeveiliging. Daarnaast dient ook een controle op eventuele lekken te worden uitgevoerd. De controle moet worden uitgevoerd door een erkend technicus. Een lijst van erkende technici is te verkrijgen bij de milieudienst.

Na controle ontvang je een conformiteitsattest en een groene, oranje of rode dop / merkplaat, waarop het erkenningsnummer van de controleur staat samen met de datum van de controle. Met deze datum wordt rekening gehouden voor de herhalingscontrole.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be