Menu

Verkiezingen 14 oktober 2012

Locaties telburelen.

Locatie van de 10 telbureaus open vanaf 13u00 tot het einde van de tellingen. De 10 telburelen zijn gevestigd in het Instituut Onbevlekt Hart van Maria in de Pastoor Frederickxstraat.

Er zijn 5 telburelen voor het tellen van de resultaten van de gemeenteraad voorzien, gelegen in de gang links van de inkomhal en 5 telburelen voor het tellen van de resultaten van de provincieraad op de eerste verdieping.

Locatie gemeentelijk hoofdbureau

Raadzaal van het gemeentehuis
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Vanaf 14u00 worden de resultaten van de telbureaus hier afgegeven.

Terugbetaling van reiskosten leden van de bureaus.

Met het formulier A97 kan een lid van een bureau die zitting heeft in een gemeente waar hij niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven, een reisvergoeding aanvragen.
De vergoeding is vastgesteld op 0,3352 euro per afgelegde kilometer.
U dient dit formulier uiterlijk drie maanden na de verkiezingen, dus ten laatste op 14 januari 2013, op te sturen naar het provinciebestuur van de plaats waar uw bureau zitting had.
Welke bureau komt in aanmerking?
- het gemeentelijk hoofdbureau
- het stadsdistrictshoofdbureau
- het provinciaal hoofdbureau
- het provinciedistrictshoofdbureau
- het kantonhoofdbureau
- het stembureau
- het telbureau
voor welke functie?
- als voorzitter
- als secretaris
- als bijzitter.

Meer info

- website www.vlaanderenkiest.be
- dienst burgerzaken 013 53 05 86