Menu

Verkiezingen 14 oktober 2012

Locaties aanplakborden

In artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten is bepaald dat verkiezingsaffiches alleen mogen aangebracht worden op de plaatsen die door de gemeentelijke overheden bestemd zijn voor aanplakking of die vooraf schriftelijk zijn toegelaten door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde.
Artikel 2: er mogen geen verkiezingsaffiches aangebracht worden op andere goederen van openbare besturen.
Artikel 3: tussen 22 uur en 7 uur is het verboden verkiezingsaffiches aan te brengen, zelfs op plaatsen waar aanplakken is toegelaten. Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15 uur.

Op het grondgebied van gemeente Lummen zullen op een zestal locaties aanplakborden geplaatst worden:
- in Genenbos aan de parking van de parochiezaal Eikenbos (richting Heusden-Zolder)
- in Gestel aan de parking van de kerk Sint-Lambertus (richting Beringen)
- in Linkhout-centrum aan de parking van de Sint-Trudokerk (richting Halen)
- in Lummen-centrum langs de Ringlaan tegenover de in/uit-rit van de Pastoor Frederickxstraat
- in Meldert-centrum aan de parking gelegen in de Pastorijstraat (de straat tegenover de Sint-Willebrorduskerk) (richting Diest)
- in Thiewinkel aan de parking van de kerk Sint-Jan-de-Doper (richting Hasselt).


Digitale ingave kandidatenlijsten

Kandidaten zullen lang voor het kandidatenweekend van 15 en 16 september 2012 hun kandidatenlijsten via een webtoepassing kunnen invoeren.
Dit versnelt en vergemakkelijkt het indienen van hun lijst aanzienlijk.
Het is dan ook uitermate aangeraden dit te doen.
Hoe werkt het?
- Via een zelfregistratiesysteem vraagt een kandidaat een login en wachtwoord.
- Hij vult alle gegevens voor zijn lijst in en kan hiervoor gebruik maken van een elektronische identiteitskaart of het toetsenbord.
- De kandidaat drukt de voodrachtsakte, met een uniek nummer op het schutblad af.
- Wanneer hij zijn lijst indient bij de voorzitter van het hoofdbureau kan deze via het uniek nummer deze lijst meteen digitaal oproepen. Zo kan de voorzitter meteen een controle uitvoeren naar verkiesbaarheidsvoorwaarden (leeftijd, woonplaats kandidaten) en pariteit.

De webtoepassing zal, samen met een handleiding, vanaf midden juli beschikbaar zijn op de website www.vlaanderenkiest.be.

De handleiding is echter nu al beschikbaar op deze website.

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau zal tijdig de plaats en de uren bekendmaken waarop hij de voordrachten van kandidaten en de aanwijzingen van getuigen in ontvangst zal nemen.

Meer info

- website www.vlaanderenkiest.be
- dienst burgerzaken 013 53 05 86