Gratis vrijwilligersverzekering

Omschrijving

De provincie Limburg en een aantal Limburgse gemeentebesturen bieden, via Belfius Verzekeringen, een gratis verzekering voor vrijwilligers aan. Ze worden hiervoor gesubsidieerd door de Nationale Loterij. Het gemeentebestuur werkt nauw samen met het provinciale Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg.

De verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Ze is ideaal voor organisatoren van kleine, tijdelijke, eenmalige evenementen. Ze vervangt zeker de jaarverzekering voor leden en vrijwilligers niet. Ze is enkel van toepassing bij evenementen waarvoor je sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers.


Werkwijze

Het aanvraagformulier vind je op www.limburg.be/vrijwilligers. Dit ingevulde aanvraagformulier bezorg je tijdig digitaal aan de dienst Vrije tijd. Via dezelfde dienst wordt je nadien, ook weer digitaal, de provinciale goedkeuring bezorgd. Deze goedkeuring houdt in dat je 100 vrijwilligersdagen en een erkenningsnummer krijgt.
 
Wie in 2014, 2015 of 2016 al gebruik maakte van de gratis verzekering voor vrijwilligers (LIM2014…, LIM2015... of LIM2016 …) behoudt zijn erkenningsnummer, krijgt automatisch 100 dagen en moet dus geen nieuwe aanvraag indienen.

Een vrijwilligersdag staat gelijk aan één vrijwilliger die één dag verzekerd is. De toegekende dagen blijven het hele jaar geldig. De niet gebruikte dagen vervallen automatisch op het einde van het jaar. 

Concrete dagen moeten door de aanvrager tijdig, rechtstreeks en digitaal aangevraagd worden bij de verzekeringsmaatschappij. Ook ongevallen en eventuele schade moeten door de aanvrager achteraf rechtstreeks doorgegeven worden aan de verzekeringsmaatschappij (www.belfius-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk).

Meer informatie

Contact

UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
T 013 390 515
E vrijetijd@lummen.be