Vuurwerk

Afschieten van (feest)vuurwerk

Voor het afschieten van eender welke vorm van (feest)vuurwerk in Lummen is steeds schriftelijke toelating van de burgemeester nodig. Aan deze toelating zijn echter strenge veiligheidseisen verbonden. Beschik je niet over een dergelijke toelating en er loopt iets mis tijdens je vuurwerk, dan ben je wettelijk niet in orde zal je familiale verzekering niet tussenkomen.
 
Het gebruik van wensballonnen is te allen tijde verboden.

Feestvuurwerk

Feestvuurwerk is vuurwerk bestemd voor de verkoop aan particulieren. Elk type feestvuurwerk bestemd voor particulieren is duidelijk gedefinieerd. De maximale pyrotechnische samenstelling van elk product is vastgesteld en de veiligheidseisen zijn opgesteld.

De volgende types zijn strikt verboden voor gebruik door en verkoop aan particulieren:

  • bommen (professioneel vuurwerk dat afgeschoten wordt met behulp van een mortier);
  • vuurpijlen en Romeinse kaarsen waarvan de individuele lading pyrotechnische sas 75 g overschrijdt;
  • fonteinen en Bengaals vuurwerk waarvan de individuele lading pyrotechnische sas 100 g overschrijdt;
  • vuurwielen of batterijen van Romeinse kaarsen, fonteinen of soortgelijke tuigen waarvan de individuele lading pyrotechnische sas 75 g voor de vuurwielen of 250 g voor de batterijen overschrijdt;
  • batterijen van vuur- of zwermpotten waarvan de individuele lading pyrotechnische sas 150 g overschrijdt;
  • geweerklappers waarvan de individuele lading pyrotechnische sas 2 g overschrijdt;
  • liniaaltjes en rolletjes waarvan de individuele lading pyrotechnische sas 100 g overschrijdt.

Het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 stelt dat elke particulier maximum 1kg pyrotechnische sas (kruit) onder zich mag hebben. Diezelfde wetgeving aanziet echter één gezin (personen wonende op hetzelfde adres) als één particulier. Een gezin mag dus maximum 1kg kruit onder zich houden.

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be