wegbermbeheer

De gemeente duidt jaarlijks een aannemer aan voor het maaien van de wegbermen volgens een goedgekeurd bermbeheersplan. Door het wegbermdecreet is de gemeente evenwel aan wettelijke voorschriften gebonden. Op de wegbermen mogen bijvoorbeeld geen biociden gebruikt worden en buiten de bebouwde kom mag niet gemaaid worden voor 15 juni. Gevaarlijke kruispunten mogen wel eerder vrijgemaakt worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag pas uitgevoerd worden na 30 september. Het bermmaaisel moet bovendien verwijderd worden. Indien er wordt gemaaid en het maaisel blijft liggen, vindt er immers een constante bemesting plaats, waardoor gras nog sneller gaat groeien en kleurrijke bloemen minder kans krijgen. In onze gemeente wordt ongeveer 700 kilometer berm op deze ecologisch verantwoorde manier gemaaid.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be