Wegenwerken in Lummen

wegenwerkenDeze pagina geeft een overzicht van de grotere wegenwerken op Lummens grondgebied. De data zijn vermoedelijke begin- en einddata: uitzonderlijke omstandigheden kunnen de duur van de werken beïnvloeden. We trachten ook aan te geven wat de mogelijke verkeershinder kan zijn. Kleinere werken die geen of nauwelijks hinder veroorzaken, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
 

Meer info
Dienst openbare werken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 525
E openbare.werken@lummen.be

Fietspadenproject Meldertsebaan

Startdatum:

geschatte startdatum : najaar 2016

Vermoedelijke einddatum:

-

Aard van de werken:

Het project ‘Meldertsebaan’ omvat het aanleggen van een fietspad aan beide kanten, dit vanaf de Dikke Eikstraat (aan het kruispunt Mellaerstraat) en de Meldertsebaan tot aan het kruispunt van de Geeneindestraat. Voor de buffering van het hemelwater wordt het bestaand bufferbekken aan de parking van de Kalen Dries ook uitgebreid.

De infovergadering over het fietspadenproject ‘Meldertsebaan’ in O.C. De Kalen Dries in Meldert lokte een 130-tal inwoners. Het project omvat de herinrichting van de Meldertsebaan, een deel van Dikke Eikstraat en de Schoolstraat. Dit is een eerste fase van een volledige fietsverbinding tussen Lummen en de N29 (Zwarte Ring). De overige drie fasen zullen later volgen.
Tijdens de infovergadering werd er een toelichting gegeven door de heer Johan Willems van studiebureau Technum en de heer Kris Froidmont van Infrax. Momenteel is het openbaar onderzoek nog gaande, eventuele bezwaarschriften kunnen nog tot woensdag 21 januari 2015 ingestuurd worden. We trachten de werken in het najaar 2016 te starten.
De presentaties vindt u hier :
- presentatie studiebureau Technum
- presentatie Infrax
Voor meer informatie over dit project, kunnen de inwoners steeds terecht op de dienst openbare werken,
013 390 525, openbare.werken@lummen.be.

Mogelijke verkeershinder:

-

Verhoging bruggen E314

Startdatum:

3 augustus 2016

Vermoedelijke einddatum:

3 augustus 2019

Aard van de werken:

Het jaagpad Albertkanaal linkeroever wordt afgesloten voor de nodige werken aan de bruggen van E314.

Mogelijke verkeershinder:

Dit gedeelte is niet meer toegankelijk voor fietsers. Er wordt signalisatie geplaatst voor de omleiding van fietsers. Klik hier voor het signalisatieplan.