Woonkwaliteit

Een gebrekkige woonkwaliteit maakt dat je woning ongezond en/of onveilig is. Soms is de situatie ook aan de buitenkant van de woning zichtbaar waardoor het straatbeeld aangetast wordt. Kwaliteitsbewaking is nodig om de toestand van het patrimonium en de woonomgeving te verbeteren. Bij de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid wordt de verantwoordelijkheid gespreid tussen Wonen-Vlaanderen en de gemeente Lummen.

Minimale kwaliteitsnormen 

De Vlaamse Wooncode legt via minimale kwaliteitsnormen vast dat elke woning in Vlaanderen moet beschikken over voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden, voldoende verlichting en verluchting, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. De woning moet brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn. Als dat het geval is en je woning voldoet aan de verplichtingen omtrent rookmelders, dan wordt je woning ‘conform’ beschouwd.
Als je woning niet voldoet aan  de minimale kwaliteitsnormen kan ze ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Rookmelders

Wie in Vlaanderen bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen omtrent rookmelders. Rookmelders kunnen levens redden. Ze detecteren rook meestal sneller dan de bewoners en kunnen er daarom voor zorgen dat de menselijke en materiële schade bij brand tot een minimum beperkt blijven. Ook als je woning volgens de regels niet onmiddellijk moet uitgerust zijn met rookmelders worden ze dus best zo snel mogelijk geplaatst!

Een private huurwoning die als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd en waarvoor het huurcontract afgesloten is vanaf 1 januari 2013 moet uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Is je huurcontract afgesloten voor die datum, dan geldt een gefaseerde regeling.

De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. Het verhuren van een woning zonder voldoende rookmelders is strafbaar. Voldoende rookmelders betekent dat elke bouwlaag van de woning moet uitgerust zijn met minstens één rookmelder.