Wanneer?

Ondertussen heeft de federale overheid beslist dat er een derde prik wordt voorzien voor 85-plussers, 65-plussers en 12-plussers met verlaagde immuniteit.

 

Ondertussen heeft de federale overheid beslist dat 85-plussers, 65-plussers en 12-plussers met verlaagde immuniteit een derde prik (boosterprik) zullen ontvangen.

De doelgroep bestaat uit personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’ dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19. Deze groep werd samengesteld op basis van verschillende bronnen, zoals het Kankerregister, de ziekenfondsen en de medische dossiers bij de huisartsen. Het betreft patiënten met:

  • aangeboren afweerstoornissen
  • chronische nierdialyse
  • inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva
  • bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren
  • pretransplant-, stamcel transplant- en orgaantransplant patiënten
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgie.be kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat.

Heb je nog vragen over vaccinatie? Surf naar: www.laatjevaccineren.be

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox