captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Update 19 juli 2019 

Om de schade te beperken, heeft de Vlaamse Droogtecommissie de gouverneurs op 16/07/2019 geadviseerd om een captatieverbod (onttrekken van water) in te stellen in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er lokaal redenen zijn waaruit blijkt dat het
niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen. De Vlaamse Droogtecommissie schaalt het waakzaamheidsniveau op van code geel naar code oranje.

Verdere uitbreiding gedifferentieerd lokaal captatieverbod onbevaarbare waterlopen
Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie en in verdere afstemming met de experten in het Limburgs droogte-overleg heeft de gouverneur besloten om vanaf 19/07/2019 het captatieverbod in onze provincie nog verder uit te breiden.

​Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in 

 • het stroomgebied van de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
 • de Demer en het stroomgebied van de Demer opwaarts de samenvloeiing van de Demer met de Steenlaak in Lummen en dit tot aan het stroomgebied van de Munsterbeek in Bilzen;
 • het stroomgebied van de Jeker in Tongeren en Riemst;
 • het stroomgebied van het Heeswater in Riemst, Bilzen en Lanaken;
 • het stroomgebied van de Voer en de Berwijn in Voeren;
 • het stroomgebied van de Kikbeek in Maasmechelen en Lanaken;
 • de Kuilenzouw in Riemst;
 • de Lossing in Lanaken;
 • de Langkeukelbeek in Bilzen.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor de aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw (en bij uitbreiding bedrijven) te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen:

 • Captatie uit de onbevaarbare waterlopen die als uitzondering in het besluit zijn opgenomen;
 • Uit de bevaarbare waterlopen en kanalen mag nog wel water gecapteerd worden. De Vlaamse Waterweg wijst erop dat captaties enkel toegelaten zijn op daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website https://www.vlaamsewaterweg.be/ watercaptaties , en dat er een meldingsplicht geldt voor captaties tot 500 m³/jaar (de som van alle captaties per gebruiker), en een vergunningsplicht voor captaties boven de 500m³/jaar. De procedures en formulieren daarvoor zijn te vinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie .
 • Vanaf heden kunnen gebruikers effluentwater voor irrigatiedoeleinden bij Aquafin afhalen, rekening houdend met de opgelegde gebruikersvoorwaarden. Via https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/toepassingen-van-gezu... hiertoe een aanvraagformulier worden ingediend. Na goedkeuring kan men terecht in één van de opengestelde zuiveringsinstallaties. Vanuit Limburg wordt er bij Aquafin op aangedrongen zo snel mogelijk werk te maken van het gebruiksveilig maken van bijkomende zuiveringsinstallaties in Limburg.

Algemene oproep tot zuinigheid en naleving van het besluit
Momenteel dringen er zich nog géén andere maatregelen op. Elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur dient een inspanning te
leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en we de bedeling van drinkwater kunnen blijven garanderen.

Het verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt.

Meer info via www.crisis-limburg.be/droogte

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Checking status
Checking status
(01/09/2018 tot en met 30/06/2019)
Openingsuren
1 sep 2018 tot 30 jun 2019
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox