Infoavond 14 oktober: Kerkenbeleidsplan

Infoavond kerkenbeleidplan

In het kader van de opmaak van een gedragen kerkenbeleidsplan besliste het gemeentebestuur van Lummen eind vorig jaar om in zee te gaan met PARCUM, een projectbureau met een zeer grote expertise op het vlak van religieus en cultureel erfgoed. Bedoeling van het kerkenbeleidsplan is een toekomstvisie uit te tekenen voor onze Lummense kerken. Om één en ander in goede banen te leiden wordt in samenspraak met alle betrokken partijen (gemeentebestuur, kerkbesturen, pastorale werkgroepen, parochianen,...) een volledig traject uitgewerkt om te komen tot een gedragen plan. Om de Lummenaren uitgebreid in te lichten over de verschillende aspecten van dit traject, wordt er een infovergadering georganiseerd voor de Lummense bevolking op donderdag 14 oktober 2021 om 20u00 in GCOC Oosterhof. Alle geïnteresseerde Lummenaren zijn daar welkom. Je kan je op voorhand inschrijven, ofwel door een mail te sturen naar info@lummen.be of door hier te klikken.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox